Belső vizsga magyar nyelv és irodalomból - 10. évfolyam

Belső vizsga magyar nyelv és irodalomból a 10. évfolyamon

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyakból történő belső vizsgákat a 2008-2009-es tanévben vezettük be az iskola vezetőségének beleegyezésével. Célunk már kiinduláskor is többrétű volt, majd az első vizsgatapasztalatok tovább gazdagították elképzeléseinket.

Fontos szempont volt a vizsgák bevezetésénél, hogy a diákok 3 illetve 2 év közös munkája után egy átfogó(bb) tudás birtokába kerüljenek, rálássanak az elmúlt évek tananyagainak globális összefüggéseire elméleti és kronologikus szempontból egyaránt, s erre ne csak a „nagy” érettségi kapcsán kerüljön először sor. Ez nagymértékben megkönnyíti a majdani érettségire való felkészülést mind közép, mind emelt szinten. Eredményesebbé teheti a hátralévő két évben az irodalom és a nyelvtan tanulását, hiszen az anyagot már nem szeparált fejezetekként érzékelik a diákok, hanem egy nagy, összefüggő rendszer részeként. Ebben az átláthatóságában egyfajta szemlélet-, gondolkodás-, és beszédmód nemcsak mélyebben elsajátítható, hanem nagyobb az esély ezek alapján egy önálló rendszer kialakítására is.

 A 2012-13-as tanévtől, a megszaporodott belső vizsgák miatt módosítottuk a magyar nyelv és irodalom vizsga időbeli elhelyezését és tételeit. Azaz a hat, az öt, illetve a négy évfolyamos képzésben résztvevő diákok egyformán a tanulmányaik szerinti 10. év második felében tesznek írásbeli, majd szóbeli vizsgát. A pontos időpontot és a tételeket a hozzájuk tartozó fogalomtárral, valamint a ponthatárokat ld.: alább.

 Lényegesnek tartjuk a vizsga azon fegyelmező erejét, amely miatt a tanárok szorosabban kénytelenek tartani a tantervet, nem csúszhatnak el a tananyaggal, hiszen a vizsga mindenki elé ugyanazt a követelményt állítja. Valamint nemcsak a diákok”mérését” jelenti ez az alkalom, hanem saját munkánkról, erényeinkről és hibáinkról is képet kapunk.

 Az első évnek fontos tapasztalata volt, hogy a legtöbb diák számára ez volt az első olyan vizsga, ahol valóban nagyobb mennyiségű anyagról kellett számot adni. Többen a diákok közül arról számoltak be, hogy a tanulás módszertanát tudták magukban egy magasabb szintre hozni, s ez akár egy következő vizsgájukban, illetve a 11-től induló fakultációkon való eredményes tanulásban már nagy előnyt jelentett. Számos visszajelzés azt tükrözte, hogy a sok munka után a vizsga „Megcsináltam!” – sikere, élménye mindenképp motiváló tényező lett a további tanulásban.

A 2018-as tavaszi vizsgák lebonyolításának rendje!!!

Közös írásbeli csak nyelvtanból lesz, amely nagyságrendjét és jellegét tekintve egy átfogó témazárónak felel meg.

Az írásbeli (nyelvtan) várható időpontja: 2018. április 4. szerda 2. óra

A szóbeli (irodalom és nyelvtan) várható időpontjai2018. május 7-8.

(A pontos beosztást a diákok április folyamán kapják meg a szaktanáruktól.)

A ponthatárok nyelvtanból: az írásbeli (szövegalkotási és nyelvi feladatlap) maximális pontszáma 25 pont.

A szóbelin 30 az elérhető maximális pontszám.

Ennek alapján két témazáró értékű osztályzatot kapnak a diákok, amelyek tehát a maximálisan elérhető 55 pontból számítódnak ki:

47 - 55: 5 , 5

43 - 46: 4, 5

39 - 42: 4, 4

34 - 38: 3, 4

30 - 33: 3, 3

26 - 29: 2, 3

22 - 25: 2, 2

 0 - 21: 1, 1

2018-ben irodalomból csak szóbeli vizsgát kötelező tenni. A vizsgán maximálisan 45 pont érhető el.

Ponthatárok:

39 - 45: 5, 5

35 - 38: 4, 5

31 - 34: 4, 4

28 - 30: 3, 4

25 - 27: 3, 3

22 - 24: 2, 3

18 - 21:  2, 2

  0 - 17: 1, 1

Ha a diák nem elégedett a szóbelin szerzett pontszámával, május második felében javító írásbeli vizsgát tehet, amely alapvetően egy szövegalkotási, elemző feladat. Az írásbelin maximálisan 30 pont érhető el.

Ha a diák javító írásbeli tett, végső osztályzatának pontszámában összeadódik az írásbeli és a szóbeli eredménye, azaz számára maximálisan 75 pont érhető el. Ennek ponthatárai:

65 - 75: 5, 5

60 - 64: 4,5

54 - 59: 4, 4

48 - 53: 3, 4

42 - 47: 3, 3

36 - 41: 2, 3

30 - 35 : 2, 2

 0 - 29: 1, 1

A Magyar munkaközösség nevében Kovács Anna munkaközösségvezető.

Csatolmány: 

2017.11.09. 11:37:34