Mokos Gyula

61 éve született Mokos Gyula

(Bucs, 1857.05.27. – Búcs, 1931.10.01.)

Egyháztörténész, hitoktató. Egyháztörténeti és neveléstani könyveket írt. Cikkei jelentek meg a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban, a pápai ev. ref. főiskola Értesítőjében, a Prot. Szemlében, az Irodalomtörténeti Közleményekben. Az ONE tanintézeteiben és a leánygimnáziumban a testnevelés és neveléstan tanára. 

Forrás:

Gráberné Bősze Klára: A Veres Pálné Gimnázium története. Budapest: VPG, 2006.

Új magyar életrajzi lexikon. főszerk. Markó László. Budapest, Magyar Kvklub, 2003.

Új magyar irodalmi lexikon. főszerk. Péter László. Budapest: Akad. K., 1994.