Menza

 


Változás a 2017 januárjára szóló ebéd befizetésben


Kedves Szülők!

 

2017. január 1-jétől az étkeztetési feladatokat a GGSZ-től az ÉSZ GSZ (Étkeztetési Szolgáltató  Gazdasági Szervezet) veszi át.

Ennek tükrében az ebédbefizetés 2017 januárjára vonatkozóan változni fog.

 

Átutalással fizető szülők legkésőbb 2017. január 10-ig tudják utalni a januári térítési díjat ( a közleményrovatba kérjük feltüntetni: gyermek neve, osztálya, az iskola nevének rövidítése: VPG)

Utalás az ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla

 

Kérjük, hogy aki utalással szeretné az ebéd befizetését intézni, az is jelenjen meg ezeken a napokon és megrendeljük számára az ebédet, majd a számla kézhezvétele után lehet utalni az összeget!

 

Sajnos nem tudjuk biztosítani az ebédet, ha nem történik meg a megrendelés és számla nélkül kerül utalásra az ebéddíj.

 

 

 

Itt találnak részletes információkat a webes felületű fizetési lehetőségről

 Megértésüket köszönjük!

 

 

2016/2017-es tanév ebédrendje

Tisztelt Szülők!

Az első ebédbefizetésre (illetve a későbbiekben, ha még nem fizetett be a tanév során) kérem, hozzák magukkal:

-  az ebédmegrendelő lapot, ami a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat tartalmazza! Letölthető itt.

-  a nyilatkozatot, ha valamilyen kedvezményre jogosultak. Letölthető: itt.

  • Három gyerek esetén csak a nyilatkozatot kérem kitölteni, más igazolás nem szükséges!(Igénybe veheti, akinek három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16000Ft, illetve három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17000Ft összegű családi pótlékot utalnak!)
  • Tartós betegségesetén csatolni kell a
    • Magyar Államkincstár által kiállított igazolás másolatát az emelt szintű családi pótlék folyósításáról,
    • vagy szakorvosáltal kiállított BNO kóddal ellátott orvosi igazolás másolatát.

                 Abban az esetben, ha a gyermek diétás étkezésre is szorul, csak az orvosi igazolást tudom elfogadni!

  • Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény esetén az önkormányzat által kiállított határozat másolatát!
  • Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy utógondozói ellátásba részesül,csatolni kell a hatósági igazolás másolatát a gondozásba vételről!

A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.

Értjük ez alatt akár a lejárt gyermekvédelmi kedvezményeket, akár a gyermekszámban bekövetkezett változásokat, tekintve hogy az egyetemista gyermek esetleg időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait. Valamint ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.

Ebédplakát:

Az ebédbefizetés időpontjai mind a honlapon, mind az iskola hirdetőfalán minden hónapban kifüggesztésre kerülnek. Megtekintés itt.

Étlap:

Iskolánkban Aés B menüből lehet választani.  A menük naponta, s hetente nem variálhatók, választani csak havi szinten lehet.  Az októberi étlapok már a honlapon is megtekinthetőek lesznek. Megtekinteni itt lehet.

Ebédjegy:

Az ebéd ebédjegy ellenében vehető igénybe. Az ebédjegy készpénzes fizetés esetén a befizetéskor, átutalás esetében a pótebéd napján vehető át.

Elvesztése esetén nincs lehetőség a pótlására. Ebédjegy nélkül az utolsó ebédelős szünetben lehet ebédelni, ilyenkor lista alapján nézik meg, hogy ebédre jogosult e.

Utalás:

Szeptember 10-től a készpénzes fizetés meghagyása mellett lehetőség lesz majd átutalásra is, az utalási információk megtekinthetők lesznek szeptembertől.

Ebédlemondás:

Betegség és egyéb hiányzások esetén kizárólag a következő email címen lehet lemondani az ebédet: ebed@vpg.hu

Az ebédlemondást az előtte lévő napon reggel 9:00-ig tudom elfogadni!

Az e-mailnek tartalmaznia kell az az alábbi adatokat:

GYERMEK NEVE, OSZTÁLYA, valamint a LEMONDANI KÍVÁNT NAP(OK) dátum szerint feltüntetve.

A lemondott napokat a következő hónapban történő ebédbefizetésnél tudom figyelembe venni. A hónap lezárását követően emailen küldök tájékoztatást az elfogadott napokról, s a jóváírás összegéről!

Kérem, hogy amennyiben visszajelzést szeretnének kapni a lemondó email elolvasásáról a saját levelező rendszerükben állítsák be a visszajelzés kérését! Egyéb esetekben csak probléma felmerülésekor keresem Önöket!

 

Bármilyen probléma felmerülése esetén elérhető vagyok az ebed@vpg.hu email címen.

 

 

Kelt: 2016. július 14.

Fegyver Mónika

gazdasági ügyintéző


Csatolmány: 

2015.09.16. 12:23:26