Tanárok névsora

könyvtár-informatika, történelem, orosz nyelv szakos tanár
Jelenleg GYES-en
angol szakos tanár
angol szakos tanár
az angol munkaközösség vezetője
osztályfőnök-helyettes a 11.e osztályban
angol, német szakos tanár
Fogadó óra: csütörtök 4. óra
német szakos tanár
Jelenleg GYES-en.
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Drámapedagógus
osztályfőnök-helyettes a 9.d osztályban
testnevelés szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 9.ny osztályban
testnevelés szakos tanár
a testnevelés munkaközösség vezetője
informatika, matematika, fizika szakos tanár
osztályfőnök a 10.d osztályban
Fogadó óra: kedd 5. óra
matematika, fizika szakos tanár
mesterpedagógus, mentortanár
osztályfőnök-helyettes a 12.c osztályban
rajz és vizuális kultúra szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 12.a osztályban
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
osztályfőnök a 8.a osztályban
magyar nyelv és irodalom, etika, filozófia szakos tanár
igazgató-helyettes
biológia, kémia, egészségtan szakos tanár
szakvizsgázott tanár
Fogadó óra: kedd 6. óra
matematika, fizika szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 7.a osztályban
matematika szakos tanár
osztályfőnök a 12.c osztályban
földrajz, történelem szakos tanár
a történelem-földrajz munkaközösség vezetője
osztályfőnök a 9.a osztályban
fizika, matematika szakos tanár
osztályfőnök a 11.c osztályban
biológia szakos tanár
osztályfőnök a 12.b osztályban
magyar-dráma szakos tanár
művelődési menedzser

Oldalak