A Veres Pálné Gimnázium ill. az Orsz. Nőképző Egyesület tanintézetei évfordulója.

Az első tanév az 1869/70-es volt.

1869. október 17-én nyílt meg a „tanoda” „egyelőre csak egy osztállyal  s 12 növendékkel” írta Baráth Ferenc Az ONE története c. művébenAz 1908-ban kiadott „A magyar OrszNőképző-Egyesület Budapesten” c. mű más adattal szolgál„az első évben csak 14 növendék jelentkezett”.