Felvételi információk - ideiglenes rangsor, kódmódosítás

Tisztelt Szülők!

A csatolt táblázatokban kódonként OKTATÁSI AZONOSÍTÓ alapján tájékozódhatnak gyermekük szóbeli vizsga utáni helyzetéről az iskolai rangsorunkban.

A felvételről vagy elutasításról szóló határozatot 2023. április 28-ig kapják meg a jelentkezők és az általános iskolák elektronikus úton.

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, a felveteli@vpg.hu email címen várjuk megkeresésüket! Kérjük, ezt a címet használják!


Kódmódosítás: 03.21-23.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_modositott_jelentkezes_2023

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell továbbítani a Hivatalba.

A módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség  a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon, azaz: - az általános iskola 8. évfolyamán tanulók, valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akiknek felvételi lapjait az általános iskola készítette el, a módosítást a tanuló általános iskolájában végezhetik el, - a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezők, valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akik egyénileg nyújtották be a felvételi dokumentumokat, az egyéni jelentkezés módjára vonatkozóan a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) − https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi menüpont alatt – a jelentkezési időszakot megelőzően nyilvánosságra hozott módon végezhetik el.

A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak a programfelületen korábban már rögzített iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! A módosító tanulói adatlap kitöltésével és a Hivatal általi feldolgozásával a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. A jelentkezések módosítását (a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakban) csak a KIFIR rendszerben lehet elvégezni. A módosítást követően a módosító tanulói adatlapot a tanév végéig meg kell őrizni. 

 

Csatolmány: