Felvételi információk - megtekintés és értékelő lapok átadása

Tisztelt Szülők!

 

Az írásbeli dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átadása iskolánkban:

2023.01.27. 8:00 – 16:00 

A dolgozatokról felvétel készíthető, fénymásolást nem tudunk biztosítani.

"A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (01.30.) – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő."

 Postai úton ill. személyesen jelentkezők esetén is benyújtható elektronikus úton az észrevétel a felveteli@vpg.hu címen.

Az észrevétel benyújtásához szükséges nyomtatványt az alábbiakban csatoljuk. Az elektronikus benyújtáshoz kérjük letölteni!

"Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező középfokú iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javításiértékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.

Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program használatával továbbítók számára a programfelület a fellebbezés továbbítására is igénybe vehető. Figyelem! A fellebbezés kizárólag a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézményhez nyújtható be!"

A fellebbezéshez szükséges nyomtatványt szintén csatoljuk

Csatolmány: