Tanárok névsora

történelem, angol nyelv szakos tanár
Fogadó óra: szerda 4. óra
igazgató-helyettes
fizika szakos tanár
csillagász
Fogadó óra: kedd 6. óra
földrajz, francia nyelv szakos tanár
Fogadó óra: csütörtök 3.óra
könyvtár-informatika, történelem, orosz nyelv szakos tanár
Jelenleg GYES-en
angol nyelv szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 9.ny osztályban
Fogadó óra: csütörtök 1. óra
biológia, kémia szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, mentortanár
Fogadó óra: szerda 4. óra
angol nyelv szakos tanár
az angol munkaközösség vezetője
Fogadó óra: Hétfő 2. óra
angol és német nyelv szakos tanár
német nyelv szakos tanár
Fogadó óra: péntek 2. óra
magyar nyelv és irodalom, esztétika szakos tanár
szakértő mesterpedagógus, kutatótanár
osztályfőnök a 10.c osztályban
Fogadó óra: szerda 5.óra
testnevelés szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
osztályfőnök-helyettes a 10.e osztályban
Fogadó óra: hétfő 3. óra
testnevelés szakos tanár
a testnevelés munkaközösség vezetője
Fogadó óra: péntek 7.óra
informatika, matematika, fizika szakos tanár
osztályfőnök a 12.d osztályban
Fogadó óra: szerda 4. óra
matematika, fizika szakos tanár
szakvizsgázott, mesterpedagógus, mentortanár
osztályfőnök-helyettes a 10.d osztályban
Fogadó óra: szerda 4. óra
rajz és vizuális kultúra szakos tanár
osztályfőnök-helyettes a 11.d osztályban
Fogadó óra: szerda 3. óra
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
osztályfőnök a 10.a osztályban
Fogadó óra: kedd 4. óra
igazgató-helyettes
biológia, kémia, egészségtan szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
Fogadó óra: szerda 7.óra
matematika, fizika szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
osztályfőnök-helyettes a 9.a osztályban
Fogadó óra: hétfő 4. óra
matematika szakos tanár
osztályfőnök a 9.e osztályban
Fogadó óra: hétfő 4. óra
földrajz, történelem szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
osztályfőnök a 11.a osztályban
Fogadó óra: csütörtök 4. óra

Oldalak