Tankönyvekkel kapcsolatos információk

Kedves Szülők!
 
A 10-12. évfolyamos diákokra vonatkozó tanulói tankönyvtámogatás igénylőlapjának leadási határideje: 2019. április 5. (péntek). Kérjük, hogy a kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges friss, aktuális dokumentumokat ne most, hanem a 2019/2020. tanév elején, 2019. szeptember 30-ig adják le. Az igénylőlap letölthető a csatolmányból.

 

 

A 7-9. évfolyam valamennyi diákja ingyenes tankönyvellátásra jogosult a 2019/2020. tanévben. Nekik nem kell leadniuk igénylőlapot.

 

 Ingyentankönyvre jogosult diákok esetén az iskola továbbra is csak ingyenesen tudja a diákok rendelkezésére bocsájtani a tankönyveket.

Sajnos arra nincs lehetőség, hogy bizonyos tankönyveket ingyen kérjenek, bizonyos tankönyveket pedig az iskolán keresztül vásároljanak meg. 


A 2019/2020. tanévi tankönyv megrendelőlapokat a diákok 2019. április 10-én kapják meg a z osztályfőnököktől, a megrendelőlapok a csatolmányból is elérhetők.

A leadási határidő: 2019. április 15.

 

Iskolavezetés

 

 

A KELLO tájékoztatója a 2019/2020. tanév tankönyvrendeléséről:

 

A tankönyvrendelés 2019/2020. évi menetrendje:

 

2019. március 15.: KELLO megnyitja a szülői felületet

2019. április 1. - 30.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket

2019. május 15. – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket

2019. augusztus 1. - 30.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket.

2019. augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka

2019. szeptember 24-től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.

2019. szeptember 24. – 2020. március 13.: évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen.

 

Fontos tudnivalók:

 1. a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
 2. a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.
 • A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2019. augusztus 21. és 31. között, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént (ezeket nem küldjük ki) valamint azon esetben, amikor az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. utánra esik – ez esetben a számlák iskolába történő érkezése szeptember elején lehetséges. Az online fizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.
 • Számlát a szállítás megtörténtét követően állítunk ki a szállított mennyiség alapján, mely számla kifizethető banki átutalással, online bankkártyával (MasterCard, Maestro, Visa) a szülői felületen, valamint a postahivatalokban készpénzzel és bankkártyával.


Fizetős státuszú diákok:

 Alaprendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 08. 21. és 08. 31. között, kivéve azon számlákat, ahol az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. után történik - ez esetben a számla lehetséges, hogy csak szeptemberben kerül kézbesítésre.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy egy regisztrációt követően a szülő által online letölthető a szülői ügyfélkapun keresztül.
 • Befizetési időszak: augusztus 21. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2019. szeptember 15.).
 • Befizetés módjai: a postahivatalokban készpénzzel vagy bankkártyával, valamint banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

Pótrendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb november 15-ig.
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag az iskola segítségével jut el, vagy a szülő által letölthető a Szülői ügyfélkapu online felületéről.
 • Befizetési határidő: a tankönyvek átvételét követő 15 napon belül.
 • Befizetés módja: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.


Tartozó diákok

A tavalyi tanévhez hasonlóan azon tartozó fizetős tanulók részére, akik a korábbi tanévekben nem fizették ki a tankönyveik ellenértékét a 2019/2020-as tanévben tankönyvrendelési igényüket rendszerünk érvényteleníti, kiszállítás nem fog történni.

A számla tartozások kifizetésének beérkezési határideje 2019. július 15. napja.

Az ezt követően beérkező kifizetések esetén az érintett tanulók részére az iskola segítségével lehetőség van pót, vagy évközi rendelés keretében történő tankönyvrendelésre.

Amennyiben a fent jelzett időpontig a fennálló tartozás nem kerül kiegyenlítésre, a szülőnek/tanulónak egyénileg kell gondoskodnia tankönyvei beszerzéséről.


Visszáru

Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllői raktár) Budaörs, OLK 1000.

Az adott tanévhez a fizetős diáknak megrendelt, sérülésmentes tankönyvet, amennyiben arra a diáknak valamilyen okból nincs szüksége, a szülő/gondviselő 2019. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. Ez esetben a visszaküldéssel összefüggő költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Visszaküldés esetén az Elállási nyilatkozatban kérjük feltüntetni a megrendeléssel érintett diák/szülő adatait, a visszaküldött tankönyvek listáját. Visszautalás szükségessége esetén (amennyiben a szülő/gondviselő a tankönyvet már kifizette) kérjük a bankszámla adatokat is megadni, a bankszámla tulajdonos nevével együtt.


KELLO Ügyfélszolgálat:

 Telefonszám: +36 1 237 6900

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu

A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Csatolmány: