általános

1888

„..az egylet intézetének épülete egy ujabb épület által kiegészitést nyert.” 
Így épült fel az egyesület saját háza, mely háromszorosan 12 ablakkal a Zöldfa-utczára néz. Renaissance stylban, színes tégla-burkolattal és majolikával diszitett kétemeletes palota ez,  mely az intézet különféle czéljainak szolgál és 70 helyiséget foglal magában. 

1883

Megnyílik az intézet felső tanfolyamának III. osztálya, mivel „a felső osztályban a tantárgyak túlságosan fel voltak halmozva s éppen e miatt nem fordíttathatott elég idő az idegen nyelvek elsajátítására”. E III. osztály növendékei a tanév befejeztével az „állami tanítónői vizsgálatot” teszik le; az intézet így 11 évfolyamossá.

1882

Rudnay József, a fiúunoka a reneszánsz stílust kedvelte, ezért emlékére ebben a stílusban épült az egyesület első - egyelőre csak 5 tengelyes - iskola- és kollégiumépülete, amit január 15-én avattak fel ünnepélyes keretek között. 
A megnyitón rész vett többek között dr Csiky Kálmán, Trefort Ágoston, Gönczy Pál, Kammermayer Károly, Tisza Kálmánné, Damjanich Jánosné.

1881

A fájdalom lesújtotta a családot, és ezen felülemelkedve született meg anyában és lányában, Rudnayné Veres Szilárdában az elhatározás, hogy Józsi emlékére saját iskolaépületet építtetnek. „Alapítványt teszek drága unokám emlékére, arra, hogy intézetünknek saját otthona legyen.”
Ezért megvásárolták a Zöldfa utca 36. szám alatti telket, ahol korábban Vitkovics Mihály háza állott.

1872

3 osztály 71 tanulójával kezdték meg az évet. Elemi és polgári osztályok,  valamint tanítóképző működik az Országos Nőképző Egyesület keretein belül. Internátus, önképzőkör és könyvtár szintén működik már.

Oldalak

Feliratkozás RSS - általános csatornájára