Vezetőség

igazgató
francia nyelv szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
igazgató-helyettes
fizika szakos tanár
csillagász
Fogadó óra: hétfő 8. óra
igazgató-helyettes
biológia, kémia, egészségtan szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
osztályfőnök-helyettes a 12.e osztályban
Fogadó óra: szerda 8. óra