Herczegfalvy-Szereday díj

A díjat a Veres Pálné Gimnázium 1995-ben végzett komplex természettudományos (D) osztálya alapította 2005. július 1-jén.

Az oklevelet és a pénzjutalmat minden évben a Veres Pálné Gimnázium tanévzáró ünnepélyén adják át.

A díj célja a természettudományok során elért kimagasló eredmények elismerése, a névadók elhivatottságának továbbadása, az egyéni motiváció támogatása.

A díjazott a Veres Pálné Gimnázium olyan diákja lehet, akit az adott tanévben kimagasló természettudományos teljesítménye erre érdemessé tesz. A díjat olyan 9-10. osztályos tanuló kaphatja, aki részt vett tanulmányi versenyen a következő tárgyakból, vagy ezen tárgyak anyagát lényegileg tartalmazó egyéb versenyen: biológia, földrajz, fizika, informatika, kémia, matematika.

A díjazott személyére az iskola természettudományos tanárainak közössége tesz javaslatot az igazgató és a díj alapítója részére. Több azonos eredményt elért személy esetén a díj alapítója dönt, hogy közülük egy vagy több személy kapja meg a díjat.

A Herczegfalvy-Szereday díj kitüntetettjei:

2006 Szabó Réka

2007 Nagy Boglárka

2008 Balázs Bálint

2009 Balázs Bálint

2010 Kiss-Illés Dániel

2011 Marosi Vanda

2012 Pálya Zsófi, Marosi Vanda

2013 Szép Márton

2014 Stumphauser Nóra

2015 Kulcsár Simon, Molnár Benedek

2016 Schuck Martin

Csatolmány: