Tankönyvekkel kapcsolatos információk

Tisztelt szülők!

A csekken és a szülői felületen történő fizetés mellett lehetőség van banki átutalással is kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét a számlán található KELLO bankszámlaszámra 64400068-30107825-11100049.

Kérjük, ebben az esetben az utalás „közleményében” feltétlenül szíveskedjenek megadni a kifizetendő számla számát és a diák nevét vagy oktatási azonosítóját. Fizethetnek továbbá a postahivatalokban, míg a kijelölt 200 postán iskolakezdési utalvánnyal is kiegyenlíthető a számla. A postahivatalok listája elérhető a diákok és szülők menüben.

Tankönyvrendelés 2017/2018. tanév

 

 

 Ingyentankönyvre jogosult diákok esetén az iskola továbbra is csak ingyenesen tudja a diákok rendelkezésére bocsájtani a tankönyveket.

Aki szeretné a tankönyveket megvásárolni, az lemondhat az ingyenességről, ebben az esetben az iskola valamennyi tankönyvet megrendeli a diáknak, a többi fizetős diákéval együtt.

Sajnos arra nincs lehetőség, hogy bizonyos tankönyveket ingyen kérjenek, bizonyos tankönyveket pedig az iskolán keresztül vásároljanak meg. 

(Azok a diákok, akik ingyenes tankönyvre jogosultak, de néhány tankönyvet szeretnének megvásárolni, a http://webshop.kello.hu internetes áruházban egyénileg megrendelhetik.)Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság tájékoztatása az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamra történő kiterjesztéséről

Ingyenes tankönyvellátásban részesülők körének kiterjesztése

A Kormány a 1265/2017. (V. 29) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói, és kiterjeszti a középiskola 9. évfolyama számára.  Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A tartós tankönyvek rendszere

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és munkatankönyvek, valamint az 1 és 2. évfolyam összes tankönyve.Tankönyvrendelő lap 2017/2018.


Kedves Szülők!

A tankönyvrendelő lap a csatolmányból elérhető. A tankönyvrendelő lap leadási határideje (pótrendelés): 2017. szeptember 8. péntek. 


 

 A KELLO tájékoztatása a 2017/18-as tanév tankönyvrendeléséről

 

A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad

o a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,

o a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére 

 

A tankönyvrendelés 2017/2018. évi menetrendje:

2017. március 16.: KELLO megnyitotta a szülői felületet 

2017. április 30.: alaprendelés lezárása

2017. május 15. – június 30.: az alaprendelés módosítása

2017. augusztus 1 – augusztus 25.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket az iskolákba

2017. augusztus 21. – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka 

2017. szeptember 25 – től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket.

2017. szeptember 25. – 2018. április 30.: évközi rendelés

KELLO webshop: a 2017/2018-as tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek webshopon történő rendelésének és szállításának kezdetéről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást a webshop.kello.hu oldalunkon.


Alaprendelés:

- Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2017. 08. 21. és 08. 31. között. A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2017. augusztus 21-től – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént.

- A számlát a diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.

- Befizetési időszak: 2017. augusztus 21. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2017. szeptember 15.).

- Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

 

Pótrendelés:

- Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2017. október 30-ig 

- A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, vagy a szülő által letölthető az online felületről.

- Befizetési határidő: a tankönyvek kiszállításától számított 15 napon belül.

- Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival. 

 

Visszáru:

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

o Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

 

Kérdés esetén folyamatosan állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám: +36 1 237 6900

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu

A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Segítő együttműködésüket megköszönve.

 

Üdvözlettel,

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.A KELLO tájékoztatója a tankönyvátadásról

 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

 

A Magyar Kormány döntése alapján, a 2017. szeptember 01-én kezdődő tanévtől már több, mint 1 millió diák részesül ingyenes tankönyvellátásban. Az ingyenesség alanyi jogon jár minden általános iskolás, valamint a középiskolák első évfolyamán tanuló diáknak.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a gyermeke számára megrendelt tankönyveket az iskolába a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO), 2017. augusztus 31-ig kiszállítja.

További tankönyvigény esetén az iskolák szeptember 15-ig adhatnak le pótrendelést. A KELLO 2017. szeptember 25–től kezdi el kiszállítani a pótrendeléseket. A tanév folyamán van lehetőség iskolán keresztüli további tankönyvrendelésre 2018. április 30-ig.

Amennyiben a szülők nem az iskolán keresztül szeretnék megvásárolni gyermekük számára a tankönyveket, vagy egyéb tankönyvekre is szükség lenne, akkor a KELLO-nál többféle módon is lehetőség nyílik a kiadványok beszerzésére. A KELLO az év nagy részében fogadja és teljesíti a megrendeléseket webshop-on keresztül (webshop.kello.hu), valamint a Kódex Tankönyvcentrumban (1054 Budapest, Honvéd u. 5.). 

Fizetős diákok (a középiskolák 2., 3. és 4.-ik évfolyamán ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult diákok):

 A tankönyvek kiszállítását és a szállított mennyiség iskola általi visszaigazolását követően történik a számlázás (fizetős diákok esetén), illetve a számla postázása. Minden esetben a kiszállított tankönyvmennyiség alapján számlázunk. Ezért azon iskolák esetén, ahová a tankönyvek kiszállítására augusztus 23-a után kerül sor, a fizetős diákok számlája várhatóan szeptember 1-e után érkezik meg az az iskolákba. A számlák megérkezését követően azokat a szülők/ gondviselők/ diákok az iskolától utólag, a tankönyvek átvételét követően fogják megkapni.

Azon fizetős tanulók részére, ahol a szülő jelezte az elektronikus számla igényét, nem küldünk papír alapú számlát. A tankönyvrendelési felületen az online fizetés ténye látható a tankönyvfelelős számára, aki ez alapján meg tud arról bizonyosodni, hogy kiegyenlítették adott diák tankönyveinek ellenértékét.

A befizetések határideje: 2017. szeptember 15.

A szülői felületen történő fizetés mellett lehetőség van banki átutalással is kiegyenlíteni a tankönyvek ellenértékét a számlán található KELLO bankszámlaszámra 64400068-30107825-11100049. Kérjük, ebben az esetben az utalás „közleményében” feltétlenül szíveskedjenek megadni a kifizetendő számla számát és a diák nevét vagy oktatási azonosítóját. Fizethetnek továbbá a postahivatalokban, míg a kijelölt 200 postán iskolakezdési utalvánnyal is kiegyenlíthető a számla. A postahivatalok listája elérhető a kello.hu/diakokesszulok menüben. 

A fizetős diákok esetén az iskolakezdés időszakában átvett tankönyvek vonatkozásában a diáknak/szülőnek 2017. szeptember 15-ig rendeléstől való elállási jogot biztosít a KELLO, az adott évi rendelése erejéig. Ebben az esetben a tankönyveket sértetlen állapotban, a KELLO-hoz kell visszaküldeni. Elállás esetén a posta- vagy egyéb költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  (Üllő) Budaörs, OLK 1000. Az így postázott tankönyveket ellenőrizzük, visszaküldésük jogosságát kivizsgáljuk. Abban az esetben, ha nem indokolt a visszáruzás a szülő részéről (pl.: nincs iskolaváltás, osztályismétlés, költözés stb.; a tankönyvek nem a 2017/2018-as tanévre lettek megrendelve; kifogásolható a minőségük, pl.: pecsétesek, szakadtak, stb.) a KELLO nem visszáruzza a tankönyveket.

 

Megértésüket, segítő együttműködésüket megköszönve,

 

Üdvözlettel:

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

 

Iskolavezetés

Csatolmány: 

2015.09.01. 15:47:30