Vezetőség

igazgató
francia nyelv és irodalom szakos tanár
Fogadó óra: csütörtök 6. óra
igazgató-helyettes
fizika szakos tanár
Fogadó óra: kedd 6. óra
igazgató-helyettes
biológia, kémia, egészségtan szakos tanár
szakvizsgázott tanár
Fogadó óra: szerda 7.óra