advent 2

„A rokonszenv nem egyéb, mint az, hogy a más örömét és búját akként érezzük, mintha az a magunké volna és másnak javára mindazt megtesszük, a mit ily esetben magunkért cselekednénk.” Veres Pálné