Vezetőség

igazgató
francia nyelv szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
Fogadó óra: csütörtök 6. óra
igazgató-helyettes
fizika szakos tanár
csillagász
Fogadó óra: kedd 7. óra
igazgató-helyettes
biológia, kémia, egészségtan szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
Fogadó óra: hétfő 15:00-16:00