Vezetőség

igazgató
francia nyelv szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
Fogadó óra: csütörtök 6. óra
igazgató-helyettes
fizika szakos tanár
csillagász
Fogadó óra: kedd 4. óra
igazgató-helyettes
biológia, kémia, egészségtan szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus
Fogadó óra: kedd 13:00-14:00