Tankönyvekkel kapcsolatos információk

Kedves Szülők!

 A 2020/2021. tanévben az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a 7-12. évfolyam valamennyi tanulója számára.

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2) értelmében az iskolának joga van a normatív támogatásban részesülők számára a tankönyveket iskolától történő tankönyvkölcsönzés, használt tankönyvek, valamint az iskolai könyvtárban elhelyezett tankönyvek igénybevételével biztosítani.

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek, munkatankönyvek kivételével - a tanuló köteles a tanév végén*, vagy legkésőbb a szóbeli érettségi időpontjáig visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. A munkafüzeteket és nyelvi munkatankönyveket a tanulók megtarthatják.

* Iskolánk minden tanévben közread egy listát azokról a tankönyvekről, amelyeket az egyes osztályoknak a tanév végén vissza kell adnia az iskolai könyvtárnak.

 

A tankönyvkölcsönzés szabályai a Veres Pálné Gimnázium Házirendjében:

A tankönyvekkel kapcsolatos tudnivalókat a tankönyvrendelési és tankönyvkezelési szabályzat tartalmazza, amely az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete. Amennyiben az iskolai könyvtárból kölcsönzött dokumentumok sérülten vagy jegyzetekkel ellátva kerülnek vissza a könyvtárba, a tanuló, vagy szülője köteles egy példányt beszerezni az adott dokumentumból. Az elveszített dokumentumok esetén a fentiekhez hasonlóan kell eljárni. Az ingyenes tankönyveket a diákok a könyvtáron keresztül kapják meg, s azt kötelesek a tanév végén visszaszolgáltatni. Természetes elhasználódásuk évi 25% lehet. Az ettől nagyobb mértékű állapoteltérés rongálásnak minősül, és ebben az esetben a tanuló vagy szülője köteles új példánnyal pótolni a tankönyvet.


A 2020/2021. tanévi tankönyvrendelés

Kedves Szülők!

 

Gyermekük iskolai tankönyvrendelését a KELLO szülői felületén online módon kell jóváhagyniuk: https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login

A jóváhagyás határideje: 2020. április 15.

A szülői felületre regisztráció nélkül, diák adatokkal is beléphetnek, a település, és az iskola nevének kiválasztása, valamint gyermekük oktatási azonosító számának megadása után.

A csatolmányban megnézhetik az osztályok 2020/2021. évi tankönyvlistáit. Ennek alapján a KELLO szülői felületén hagyják jóvá, mely tankönyveket kívánnak megrendelni gyermeküknek az iskolán keresztül, ingyenesen.

A tankönyveket tételesen is jóvá kell hagyniuk, majd a teljes rendelést is az oldal alján található jóváhagyás gombbal. A jóváhagyás után a rendelés nem javítható/módosítható. Ha mégis módosítani szeretnének, írjanak a tankönyvfelelősnek 2020. április 15-ig!

Tankönyvrendeléssel kapcsolatban a tankönyvfelelősnek írhatnak a muranyi.adrienn@vpg.hu e-mail címre.

Csatolmány: