Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

2020-ban az Országos Kompetenciamérés elmaradt

2020-ban és 2021-ben az érettségi vizsgán csak az írásbelit írták meg a diákok, így a közölt adatok ezt az eredményt tükrözik.

A dokumentumokat a csatolmányban találhatják

Csatolmány: