A könyvtár bemutatása

Katalógus

Könyvtárunk kiemelten gyűjti:

 • az intézményünkben használt tankönyveket, tanulási segédleteket,
 • tanáraink publikációit,
 • diákjaink publikációit ,
 • az iskolatörténete szempontjából fontos dokumentumokat ( értesítők, évkönyvek, leírások, cikkek, fényképek, plakátok, iskolaújságok, stb.).
Könyvtárunkban az alábbi időszaki kiadványok találhatóak meg a Szülői Munkaközösségnek köszönhetően:

Artmagazin (a 12.e osztály felajánlásával)
BBC History történelmi havilap, valamint a BBC Világtörténelem
5 perc angol (a 12.a osztály szülői közösségének felajánlásával)
Chip magazin (10.d osztály felajánlásával)
Élet és Tudomány (8.a felajánlásával )
Múlt-kor ( a 9.a felajánlásával)
National Geographic (11.a felajánlásával)
Rubicon (a 11.c osztály felajánlásával)
Természetbúvár (a 11.e osztály felajánlásával)
Topic német nyelvű újság (a 12.e osztály felajánlásával)
Könyv és Nevelés (a 12.d osztály felajánlásával)
Kortárs (10.c felajánlásával)
Magyar Napló ( 10.c felajánlásával)

Nyitvatartási rend:

Hétfő-péntek: 7.30 -  16.00

Iskolai rendezvények alkalmával a rendezvény kezdetéig.
Szülők számára hosszabbított nyitvatartási rend a rendezvények végéig. (Lehetőséget teremtünk az iskolatörténeti, illetve aktuális dokumentumok, filmek, fényképek megtekintésére.)

Múzeum és levéltár nyitvatartási rendje:

Hétfő: 9.00 - 14.00
Iskolatörténeti kutatásokhoz előzetes bejelentkezés szükséges.

Szolgáltatásaink

 • Kölcsönzés: 
  • szakirodalom
  • szépirodalom
  • társasjáték hétvégére
  • időszaki kiadványok
 • Hosszabbítás 
 • Előjegyzés 
 • Könyvtárközi kölcsönzés 
 • Helybenhasználat 
  • kézikönyvtár
  • médiatár 
  • különgyűjtemények 
  • tankönyvtár 
 • Internethasználat (tanulmányi céllal) 
 • Tájékoztatás 
 • Másolat szolgáltatás a nem kölcsönözhető állományból 
 • Rendezvények 
 

Munkatársak

Gráber Jánosné, Bősze Klára Szinnyei díjas könyvtáros munkásságát számos hazai, országos jelentőségű könyvtárban folytatta. (soproni Nehézipari Műszaki Egyetem, Országos Mezőgazdasági Könyvtár, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - főosztályvezető helyettes)

Gráber Jánosné 1989-től dolgozik a Veres Pálné Gimnázium könyvtárában. Feldolgozta a könyvtár teljes állományát, elkészítette a katalógusait. Elkészítette, és folyamatosan kiegészíti a Schola Orbis számítógépes iskolatörténeti adattár alapján az iskola történetét.

2012 júliusában köszönthettük 80. születésnapját. Iskolánk múzeumi és levéltári gyűjteményének vezetését fáradhatatlanul, önkéntesen végzi továbbra is.

Murányi Adrienn - könyvtár-informatikus: pályáját a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban kezdte könyvtárostanárként. 2009-től a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet könyvtárosa. Számos továbbképzést tartott pedagógusok számára az IKT eszközök alkalmazásával kapcsolatban. A Szegedi Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, ahol könyvtárpedagógia - tanár egyetemi végzettséget szerzett.

2011 januárjától dolgozik intézményünkben.

2012 őszén a Könyvtárostanárok Egyesülete "Az Év Ígéretes Fiatal Könyvtárostanára" címben részesítette. Jelenleg gyesen van.

Cserlakiné Hagymássy Krisztina, informatikus könyvtáros. Pályáját Nyíregyházán az Arany János Gimnáziumban kezdte könyvtárostanárként. 2012-ben Etika tanári diplomát, majd szakvizsgát szerzett. 2016-ben Tündérkönyvtárosi címmel jutalmazták. 2017 szeptemberétől a Veres Pálné Gimnázium könyvtárostanára.

Gyimóthyné Molnár Erika

1993-ban szerzett német – történelem szakos tanári diplomát a nyíregyházi Bessenyei Tanárképző Főiskolán. Később a könyvtártanári szakot és gyermekirodalmi szakképzést is elvégezte. 2018 szeptembertől dolgozik a Veres Pálné Gimnázium könyvtárában.

Csatolmány: 

Könyvtárostanáraink

könyvtáros és etika szakos tanár
szakvizsgázott, innovátor mesterpedagógus
Fogadó óra: kedd 2. óra
német nyelv és történelem szakos tanár
könyvtáros tanár
könyvtár-informatika, történelem, orosz nyelv szakos tanár
Jelenleg GYES-en