Pál Tanár Úr Díj

A Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány kuratóriuma az iskola tanítványai, sportolói és tanárai kezdeményezésére díjat alapított a VPG legendás testnevelő tanára, Pál József – Pál Tanár Úr – emlékére.

A díjat azzal a céllal alapították, hogy Pál Tanár Úr emlékét megőrizzék és ápolják, illetve, hogy a Pál Tanár Úr által képviselt szellemiséget, erőt, tartást, ezáltal közvetítsék a Veres Pálné Gimnázium felnövekvő diáknemzedékeinek.

Díjazott az iskola azon végzős diákja lehet, akit kimagasló sportteljesítménye és tanulmányi eredménye mellett az iskolai, illetve iskolán kívüli magaviselete is arra érdemessé tesz.

A díjazott személyére az iskola testnevelő tanárainak közössége tesz javaslatot az igazgatónak és a díj alapítóinak.

A díj egy emlékplakettből és pénzjutalomból áll, amelynek átadására a tanév végén kerül sor.