Bemutatkozás

Munkaközösségünknek jelenleg 10 tagja van. Nagyon jól összedolgozunk és ötletekkel, tanácsokkal, kiegészítő anyagokkal segítjük egymás munkáját.

      Az angol nyelvet 14-18 fős csoportokban oktatjuk és a tanév eleji írásbeli vagy szóbeli szintfelmérés alapján osztjuk a tanulókat két csoportba, illetve választjuk nyelvtudásuk szintjéhez a megfelelő tankönyvet. Hatosztályos csoportjainkban a diákok a 10. és 11. osztályban szinte kivétel nélkül megszerzik a nyelvvizsgát, és sikeres előrehozott érettségi vizsgát tesznek. A kilencedik osztályban ezeknek a tanulóknak írásbeli és szóbeli belső vizsgát szervezünk, hogy még jobban motiváljuk őket és szoktassuk őket a vizsgák hangulatához.

      A négy évfolyamos osztályokban a 11. évtől kezdve a fakultációra  jelentkezőknek heti ötórás csoportokat indítunk és a háromórás alapcsoportokat is újrabontjuk a tanulók nyelvtudását figyelembe véve.

Nagy izgalommal készítettük elő és indítottuk be a 2007/8-as tanévben az első öt évfolyamos nyelvi előkészítős osztályunkat, és azóta minden évben igyekszünk a tapasztalatokat figyelembe véve csiszolni a tantervén. Ebben az osztályban  teljesen kezdő és középhaladó szintről indulnak a csoportok és heti tizenöt órában foglalkoznak az angol nyelvvel. A nyelvtant, írás-olvasást és a beszélgetést külön tantárgyként tanítjuk nekik, de a tanárok heti rendszerességgel mindent megbeszélnek. Heti egy drámaóra és egy fordítás óra színesíti a palettát. Ezen kívül törekedtünk a tantárgyi integrációra, hogy a diákok minél sokoldalúbb és intenzívebb képzést kapjanak. Nemcsak emelt óraszámú informatikaoktatásban részesülnek, hanem megismerkedhetnek a brit kultúrával és felkészülhetnek az angol nyelvű vizsgák speciális feladataira /pl. vita, szituáció stb./ a magyar nyelv tantárgy keretén belül. Ezek a diákok az első év végén írásbeli és szóbeli vizsga keretén belül adnak számot tudásukról, a tizenegyedik év végére pedig felkészítjük őket az emeltszintű érettségire. Az utolsó két évben választhatnak, hogy idegenvezetés, tolmácsolás tanulásával vagy nemzetközileg elismert felsőfokú vizsgára való felkészüléssel fejlesztik tovább tudásukat. Könyvtárunkban gazdag a választék angol nyelvű könyvekből is, különböző szintű könnyített olvasmányokat és vizsgára felkészítő könyveket kölcsönözhetnek ki tanulóink.

       A tanulás mellett igyekszünk minél több versenyre felkészíteni tehetséges tanulóinkat. A hetedik-nyolcadikos tanulók évek óta nagyon eredményesen szerepelnek a kerületi versenyeken, a kilenc-tizedikesek országos versenyeken (pl.szövegértés), a tizenegyediktől tizenharmadikig pedig az OKTV-n vehetnek részt. Idén szeretnénk nemzetközi versenyen (fordítás) is indítani a legjobbakat. Mi magunk is sok versenyt szervezünk. A diákok körében az országismereti versenyek (poszter és Power Point bemutatók formájában) és a

 TRAN-SPE-DI-PRO vetélkedő a legnépszerűbb. Ez utóbbi versenyen négytagú csapatok vetélkednek, de a csapat tagjainak más-más feladata van (fordítás, betűzés, szótárhasználat és kifejező olvasás). A versenyzőket egyénileg is értékeljük.

         Igyekszünk diákjainknak lehetőséget biztosítani, hogy találkozhassanak angol anyanyelvűekkel. Évente 1-2 alkalommal amerikai tanárok tartanak órát csoportjainkban illetve angol nyelvű színházi előadásokra visszük tanulóinkat.

        Nyaranta nagy-britanniai utazások során kaphatnak diákjaink még nagyobb kedvet a nyelvtanuláshoz. Az alábbi fényképek egy kis ízelítőt nyújtanak ezeknek az utaknak a hangulatából és szépségeiből.