Házasság hete 2016

Tanárházaspárok a Veres Pálné Gimnáziumban

a kezdetektől 2010-ig[1]

 

Csiky Kálmán és Csiky Kálmánné Gönczy Etelka

dr. Csiky Kálmán az Országos Nőképző-Egylet tanintézetében tanár 1878-1880 között. Tárgyai: Magyarország története ; művelődéstörténet, Magyarország alkotmánytana. A jog és államtudományok doktora, műegyetemi rendes- és egyetemi magántanár.

Csiky Kálmánné Gönczy Etelka az Országos Nőképző Egyesület választmányi tagja, majd alelnöke. Lányuk Csiky Etelka az ONE tanintézetének tanulója, majd az ONE választmányi tagja.

Geszti Lajos és Geszti Lajosné Wolkenberg Ilona

Geszti Lajos az Országos Nőképző Egyesület leánygimnáziumának természetrajz-földrajz szakos tanára 1919-1934 között. Az I. világháborúban több katonai kitüntetést szerzett. A Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja, rendszeresen írt cikkeket, tankönyve jelent meg.

Geszti Lajosné Wolkenberg Ilona az Országos Nőképző Egyesület leánygimnáziuma első érettségit tett osztályának tanulója 1896-1900 között. Majd a gimnázium tanára 1904-1936 között. Tárgyai: mennyiségtan, filozófia, történelem. Számos tankönyvet írt. Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesületének választmányi tagja, alelnöke. A Volt Iskolatársak Szövetségének elnöke.

Horváth Pál és Horváth Pálné Bányai Gabriella

Horváth Pál a Veres Pálné Gimnázium matematika – fizika - számítástechnika tanára 1996-2001-ig. 2006-ban Szent Gellért érdemérmet kapott. Idén 70 éves.

Horváth Pálné Bányai Gabriella a Veres Pálné Gimnázium matematika – fizika - számítástechnika tanára 1989-2006-ig.

Hubai József és Hubai Józsefné Hidegkuti Rita

Hubai József a Veres Pálné Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára 1969-1989 között. Utána főiskolai tanár.

Hubai Józsefné Hidegkuti Rita a Veres Pálné Gimnázium kémia-biológia szakos tanára 1970-től. Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2003-ban Pro Civibus-díjat adományozott neki.

Szabó Gábor és Szabó Gáborné Neumann Frida

Szabó Gábor az Országos Nőképző - Egyesület leánygimnáziumának tanára 1900-1921 között, tantárgyai: mennyiségtan; fizika. Az I. világháborúsban katonai kitűntetést szerzett.

Szabó Gáborné Neumann Frida az Nőképző - Egyesület leánygimnáziumában érettségizett 1905-ben. Az Nőképző-Egyesület leánygimnáziumának tanára 1914-1921 között. Tárgyai: mennyiségtan, természettan.

Straub L. Gyula és Straubné Schmidt Olga

Straub L. Gyula az Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné leánygimnáziumának igazgatója 1919-1932 között. Tanított mennyiségtant, természettant, fizikát.

Straubné Schmidt Olga az Országos Nőképző Egyesület latin – történelem - német szakos tanára 1919-1947 között. Lányuk Straub Gabriella iskolánk diákja volt.
[1] A lista nem teljes, s nem foglalja magába a jelenleg iskolánkban tanító házaspárokat.