Pál Tanár Úr Díj

A Veres Pálné Gimnázium Iskolánkért Alapítvány Kuratóriuma tanítványai, sportolói és kollégái kezdeményezése alapján díjat alapított az iskola legendás testnevelő tanára, Pál József – Pál Tanár Úr – emlékére. A díjátadásra minden évben az évzáró ünnepségen kerül sor. 2016-ban Aho Nina 12.b osztályos diákunk vehette át a díjat. Gratulálunk!

A díj alapításának célja, hogy Pál Tanár Úr emlékét megőrizzék és ápolják, illetve, hogy a Pál Tanár Úr által képviselt szellemiséget, erőt, tartást, ezáltal közvetítsék a Veres Pálné Gimnázium felnövekvő diáknemzedékeinek.

Díjazott az iskola azon diákja lehet, akit az adott tanévben kimagasló sportteljesítménye mellett a tanulmányi eredménye és az iskolai, illetve iskolán kívüli magaviselete arra érdemessé tesz.

Minden tanévben legkésőbb március 31-ig az iskola testnevelő tanárainak munkaközössége javaslatot tesz a díjazott személyére az iskola igazgatójának, aki a javaslatot elfogadja, vagy új javaslatot kér. Az általa elfogadott jelölt személyét az igazgató április 10-ig az Alapítvány Kuratóriuma elé terjeszti, amely a legközelebbi ülésén dönt a díj odaítéléséről.

 

A díj egy emlékplakettből és pénzjutalomból áll. Az emlékplakettet az iskola igazgatójának javaslata alapján a Kuratórium fogadja el.