A VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM TANÁRAINAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A VERES PÁLNÉ GIMNÁZIUM TANÁRAINAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

 

Mi, a Veres Pálné Gimnázium tantestületének tanárai csatlakozunk kollégáinkhoz, és tiltakozunk a NAT 2020 bevezetése ellen.

 

A 2020. január 31-én közreadott Nemzeti Alaptanterv a bevezetőben korszerű elveket vall ugyan, a további fejezetekben azonban ezeket a korszerű elveket ellehetetlenítő mennyiségű és elrendezésű tananyagtartalmakat közöl. A túlzsúfolt, túlszabályozott tanterv nem hagy mozgásteret a tanárok kreativitásának, innovatív törekvéseinek, amelynek következtében nem valósítható meg a dokumentum első soraiban előírt legfontosabb törekvés: a tanulóknak a tanulási folyamatban való aktív-kreatív részvétele. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy oktatási rendszerünk olyan dokumentumra épüljön, amely önmagában ellentmondásos.

A szakmai kifogásokon túl véleményünk szerint semmi nem indokolja a NAT 2020. szeptemberi bevezetését akkor, amikor a tankönyvrendelés határideje előtt mindössze két hónappal az új kerettanterv szerint készülő tankönyveket nem ismerhettük meg. Továbbá aggályosnak és inkorrektnek tartjuk, hogy a NAT 2020. szeptemberi bevezetése esetén a bejövő osztályok tanulói nem abban a képzésben fognak részesülni, mint amiről őket és szüleiket a felvételi eljárás során előzetesen tájékoztattuk.

 

Babics Anna

Bálint Jánosné

Baloghné Pálfy Zsuzsanna

Benkéné Pásztor Andrea

Bozsányi Krisztina

Császár Babett

Cserlakiné Hagymássy Krisztina

Gál Ildikó

Gedeon Sarolta

Gombosné Hegedüs Andrea

Habarics Anikó

Hegedűs Anna

Hering Péter

Hermányi Gabriella

Inke Krisztina

Kiss Gabriella Edit

Korda Eszter

Koscsó Imre

Kovács Anna

Kovács Ildikó

Kovács K. Zoltán

Kovács Zoltán

Major Balázs

Moór Lajos

Oláhné Füst Julianna

Palotás Edit

Part Éva

Rába Károly

Sántha Péter

Siklódi Enikő

Siklósi Nóra

Solti Judit

Szili Edit

Tauber Tamás

Tóth-Tarnawa Veronika

Törő Norbert

Üstöki Klaudia

Velledits Barbara

Vinczellér Katalin

Walton Viktória

Zsolnai-Somfai Viktória

név nélkül: 1 fő Széchenyi jeligével